Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK PRODUKCJI W PRZEMYŚLE

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik produkcji w przemyśle

Kod: 132103

Synteza: Planuje, organizuje i nadzoruje przebieg procesów produkcji w różnych gałęziach przemysłu przetwórczego;zarządza podległym zespołem pracowników produkcyjnych.

Zadania zawodowe:

 • określanie, realizowanie i monitorowanie strategii produkcji;
 • przygotowywanie średnio- i długookresowych planów produkcji z uwzględnieniem zapotrzebowania na produkty, czasochłonności i kosztów ich wytwarzania oraz zasobów osobowych;
 • opracowywanie szczegółowego harmonogramu realizacji zadań produkcyjnych z uwzględnieniem hierarchii zamówień według ich ważności i wielkości;
 • określanie zapotrzebowania na materiały, surowce, półprodukty, detale;
 • organizacja i kontrola procesu produkcji, w tym terminowej realizacji planów produkcyjnych;
 • organizacja pracy podległych pracowników i nadzór nad jej przebiegiem;
 • monitorowanie procesów produkcyjnych w zakresie jakości, wydajności oraz spełniania wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • kontrolowanie sporządzania ewidencji produkcji i rozliczeń produkcyjnych;
 • analizowanie wydajności, kosztów i jakości produkcji oraz inicjowanie działań poprawiających jej efektywność;
 • współpraca z innymi kierownikami w sprawach związanych z produkcją;
 • nadzorowanie rekrutacji, szkolenia i osiągnięć pracowników.

Kierownik produkcji w przemyśle

zł45.00Cena