Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK PRODUKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNYM

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik produkcji w przedsiębiorstwie rolnym

Kod: 131101

Synteza: Odpowiada za planowanie i nadzór nad produkcją w przedsiębiorstwie rolnym, w tym za proces produkcji, organizację pracy i kompleksowe zarządzanie podległym zespołem oraz za przestrzeganie przepisów bhp przy produkcji rolnej.

Zadania zawodowe:

 • planowanie prac polowych i hodowlanych z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Rolniczej i zgodnie z Zasadami Wzajemnej Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym;
 • branie udziału w przygotowaniu budżetu przedsiębiorstwa w części dotyczącej produkcji rolnej;
 • zarządzanie grupą podległych pracowników. w tym planowanie ich pracy oraz kontrolowanie ich wykonania;
 • szkolenie i nadzorowanie rozwoju podległych pracowników przedsiębiorstwa rolnego;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy podległych pracowników w celu rozliczania pracy;
 • planowanie wykorzystania maszyn i sprzętu rolniczego, w tym planowanie 
  i organizowanie napraw i przeglądów;
 • analizowanie wykorzystania materiałów i środków produkcji rolnej (nawozów, pasz itp.);
 • nadzorowanie zapewniania jakości produkcji, w szczególności kontroli stanu zdrowia zwierząt i roślin;
 • monitorowanie rynków zbytu na produkcję rolną;
 • utrzymywanie kontaktu z kontrahentami – odbiorcami;
 • utrzymywanie relacji z przedsiębiorstwami przetwórczymi oraz nadzorem sanitarnym;
 • analizowanie kosztów produkcji i jej rentowności;
 • zapewnianie magazynowania produkcji rolnej oraz jej transportu do odbiorców;
 • prowadzenie dokumentacji wymaganej przy pracach produkcyjnych w przedsiębiorstwie rolnym;
 • doskonalenie kompetencji własnych;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Kierownik produkcji w przedsiębiorstwie rolnym

zł45.00Cena