Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK PRODUKCJI FILMOWEJ / TELEWIZYJNEJ / RADIOWEJ

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik produkcji filmowej / telewizyjnej / radiowej

Kod: 265410

Synteza: Organizuje pracę ekipy na planie produkcji filmowej, telewizyjnej lub radiowej; bierze udział we wszystkich fazach produkcji filmowej, telewizyjnej lub radiowej od skierowania projektu do produkcji, aż po jego ukończenie; na podstawie dokumentacji i scenopisu sporządza szczegółowy plan wydatków i pracy nad projektem.

Zadania zawodowe:

 • ustalanie kolejnych etapów realizacji produkcji filmowej, telewizyjnej lub radiowej, terminów realizacji, liczby godzin zdjęciowych lub godzin nagrania;
 • ustalanie miejsca zdjęć i nagrań plenerowych oraz realizowanych w atelier 
  i studio radiowym;
 • sporządzanie listy potrzebnych realizatorów;
 • opracowywanie planu zatrudnienia aktorów, charakteryzatorów, statystów itp.;
 • opracowywanie planu prac nad montażem, udźwiękowieniem i postprodukcją materiału;
 • występowanie i uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń na zdjęcia i nagrania od właściwych urzędów, osób prywatnych, organizacji;
 • organizowanie i nadzorowanie prac przygotowawczych, w tym próbnych zdjęć i nagrań, przygotowanie projektu dekoracji, kostiumów, rekwizytów itp.;
 • organizowanie prób technicznych przed przystąpieniem do zdjęć lub nagrań;
 • organizowanie zakwaterowania na planie produkcji oraz wyżywienia podczas nagrań wyjazdowych dla aktorów i ekipy technicznej;
 • zawieranie umów z dostawcami produktów i usług niezbędnych do realizacji produkcji filmowej, telewizyjnej lub radiowej;
 • zapewnianie sprawnego i nieprzerwanego przebiegu zdjęć i nagrań;
 • sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpiecznego środowiska pracy, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Kierownik produkcji filmowej / telewizyjnej / radiowej

zł45.00Cena