Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK PENSJONATU

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik pensjonatu

Kod: 141104

Synteza: Odpowiada za całokształt działalności pensjonatu, w szczególności w zakresie wynajmu miejsc noclegowych i promocji, gastronomii oraz spraw administracyjno-technicznych; zarządza całym pensjonatem; planuje i opracowuje strategię jego rozwoju; nadzoruje i odpowiada za realizację celów sprzedażowych oraz koordynuje pracę i współdziałanie wszystkich pracowników obiektu.

Zadania zawodowe:

 • operacyjne zarządzanie pensjonatem ze szczególnym uwzględnieniem spraw administracyjnych i personalnych;
 • realizowanie polityki wynajmu miejsc noclegowych i promocji pensjonatu;
 • sprawowanie nadzoru nad usługami gastronomicznymi dla gości pensjonatu;
 • opracowywanie i wprowadzenie standardów pracy personelu pensjonatu oraz zasad obsługi gości;
 • negocjowanie warunków współpracy i zawieranie umów z dostawcami usług, mediów, materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia pensjonatu;
 • kierowanie zespołem pracowników, planowanie poziomu i struktury zatrudnienia, przeprowadzanie rekrutacji, adaptacji społeczno-zawodowej nowych pracowników, awansowanie oraz zwalnianie pracowników;
 • motywowanie pracowników i rozliczanie ich z wyników i czasu pracy;
 • zapewnianie pracownikom szkoleń oraz nadzorowanie ich rozwoju zawodowego;
 • współpraca z służbami takimi jak: Sanepid, staż pożarna itp.;
 • nadzorowanie prowadzenia wymaganej dokumentacji administracyjno-księgowej i pracowniczej;
 • prowadzenie negocjacji z kluczowymi klientami i dostawcami;
 • dbanie o wizerunek i marketing usług pensjonatu;
 • przygotowywanie sprawozdań i prezentacji z działalności pensjonatu na potrzeby zarządu i zewnętrznych odbiorców;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zachowania tajemnicy służbowej, zapewnienie podległemu personelowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Kierownik pensjonatu

zł45.00Cena