Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK PARKU ROZRYWKI / CYRKU

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik parku rozrywki / cyrku

Kod: 143112

Synteza: Odpowiada za całokształt działalności parku rozrywki / cyrku, w szczególności w zakresie organizacji występów i promocji oraz spraw administracyjno-technicznych; planuje i opracowuje strategię rozwoju parku rozrywki / cyrku; nadzoruje i odpowiada za realizację celów artystycznych i budżetowych oraz koordynuje pracę i współdziałanie wszystkich pracowników obiektu.

Zadania zawodowe:

 • zarządzanie całością spraw organizacyjnych i administracyjnych parku rozrywki lub cyrku;
 • zarządzanie majątkiem parku rozrywki lub cyrku;
 • zarządzanie działalnością programową i finansowo-gospodarczą parku rozrywki lub cyrku;
 • kontrolowanie wyników finansowych parku rozrywki lub cyrku pod względem: kosztów stałych działalności, realizacji planu rocznego, kosztów usług zewnętrznych, określania centrów kosztów i centrów przychodów, mające na celu wyznaczanie i wdrażanie rozwiązań pozwalających na zwiększanie wyniku finansowego z zakresu zarządzania zasobami i kosztami parku rozrywki lub cyrku;
 • rekrutowanie pracowników do parku rozrywki lub cyrku zgodnie z założeniami dotyczącymi rozwoju parku rozrywki lub cyrku oraz wymaganiami kompetencyjnymi;
 • zarządzanie pracą podległego zespołu, w tym motywowanie pracowników i kontrolowanie efektów ich pracy;
 • zapewnianie warunków do rozwoju zawodowego pracowników zgodnie ze strategią rozwoju parku rozrywki lub cyrku;
 • ustalanie regulaminu porządkowego parku rozrywki oraz opracowywanie procedur bezpieczeństwa w wypadku awarii lub uszkodzenia wyposażenia technicznego parku rozrywki, w razie wystąpienia zagrożenia powiadamianie odpowiednich służb;
 • nadzorowanie kreowania programu artystycznego cyrku, zatwierdzanie planów występów na dany sezon oraz zatwierdzanie scenariuszy spektakli cyrkowych;
 • negocjowanie i zawieranie umów z pracownikami parku rozrywki i z artystami cyrkowymi;
 • zapewnianie warunków do opieki nad zwierzętami cyrkowymi zgodnie z przepisami obowiązującymi tym zakresie;
 • realizowanie planów finansowych parku rozrywki lub cyrku;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeglądu sprzętów i wyposażenia wykorzystywanego w parku rozrywki lub cyrku, w tym sprawdzanie atestów, dopuszczeni do użytkowania itp.;
 • zapewnianie bezpieczeństwa osobom korzystającym z parku rozrywki lub widzom w cyrku;
 • zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad etyki zawodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Kierownik parku rozrywki / cyrku

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45