Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA W PRZEMYŚLE PRZETWÓRCZYM

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym

Kod: 132104

Synteza: W imieniu własnym lub w imieniu właściciela planuje, kieruje i koordynuje działalność przedsiębiorstwa produkcyjnego zatrudniającego od 10 do 49 pracujących, które zajmuje się wytwarzaniem różnego rodzaju wyrobów, półproduktów i surowców.

Zadania zawodowe:

 • określanie, realizowanie i monitorowanie strategii, polityki i planów dotyczących produkcji, w tym planowanie działalności produkcyjnej pod kątem jakości i wielkości, kosztu i dostępnego czasu produkcji oraz wymogów dotyczących niezbędnych zasobów kadrowych;
 • określanie i nadzorowanie realizacji strategii handlowej i marketingowej;
 • określanie możliwości biznesowych i ustalanie produktów, które mają być produkowane;
 • wdrażanie wymogów regulacyjnych i statutowych mających wpływ na procesy wytwarzania i środowisko naturalne;
 • nadzorowanie działania zakładu produkcyjnego i przestrzegania procedur jakości, w tym: kontrolowanie procesu produkcyjnego, pełnienie nadzoru nad działaniami zakładu, rozwiązywanie problemów natury technicznej, organizacyjnej i personalnej oraz optymalizowanie zapasów materiałów, produkcji w toku i produktu finalnego;
 • analizowanie i optymalizowanie procesów pod kątem zwiększania wydajności produkcji;
 • koordynowanie pracy na poszczególnych etapach produkcji oraz zatwierdzanie stosowanych technologii i systemów produkcyjnych;
 • planowanie i zlecenie konserwacji, napraw i modernizacji maszyn i urządzeń;
 • zakup i nadzorowanie instalowania nowych maszyn i urządzeń;
 • przygotowywanie ewidencji produkcji i sprawozdań z produkcji;
 • sprawowanie nadzoru nad bezpiecznym prowadzeniem produkcji i pozostałej działalności przedsiębiorstwa;
 • ustalanie budżetu przedsiębiorstwa i zarządzanie nim, w tym kontrolowanie bieżących kosztów produkcji i podejmowanie właściwych działań w kierunku ich racjonalnej minimalizacji;
 • sporządzanie wyceny produkcji towarów;
 • zwiększenie efektywności poprzez wprowadzanie zintegrowanych systemów zarządzania;
 • negocjowanie i zawieranie umów z klientami i dostawcami;
 • prowadzenie lub zlecanie procesów rekrutacji, szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45