Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK LOKALU GASTRONOMICZNEGO

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik lokalu gastronomicznego

Kod: 141202

Synteza: Zarządza lokalem gastronomicznym, odpowiada za wynik finansowy lokalu; nadzoruje i koordynuje działania zatrudnionych pracowników; egzekwuje od personelu lokalu wypełnianie zasad i procedur wewnętrznych i zewnętrznych.

Zadania zawodowe:

 • zarządzanie operacyjne lokalem gastronomicznym z uwzględnieniem spraw pracowniczych, zaopatrzeniowych i administracyjno-technicznych;
 • kierowanie zespołem podległych pracowników, uczestniczenie w procesie naboru, motywowanie i rozliczanie pracowników;
 • szkolenie i nadzorowanie rozwoju podległych pracowników lokalu gastronomicznego;
 • doskonalenie własnych kompetencji;
 • opracowywanie grafików pracy zespołu z uwzględnieniem przepisów 
  o czasie pracy;
 • opracowywanie i wprowadzanie standardów pracy oraz zasad obsługi klientów;
 • kontrolowanie przestrzegania przez pracowników przepisów, 
  w szczególności dotyczących higieny przyrządzania i podawania potraw;
 • kontrolowanie posiadania przez pracowników ważnych książeczek Sanepidu;
 • dbanie o odpowiedni standard świadczonych usług;
 • dbanie o wynik finansowy lokalu;
 • zamawianie produktów oraz negocjowanie cen i warunków dostaw 
  z dostawcami;
 • akceptowanie menu przygotowanego przez szefa kuchni;
 • prowadzenie rozmów handlowych z klientami np. dotyczących organizacji przyjęć, bankietów itd.;
 • dbanie o wizerunek lokalu gastronomicznego;
 • dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zarówno gości, jak 
  i pracowników;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Kierownik lokalu gastronomicznego

zł45.00Cena