Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK KLUBU FITNESS

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik klubu fitness

Kod: 143109

Synteza: Odpowiada za całokształt działalności klubu fitness, w szczególności w zakresie promocji oraz spraw administracyjno-technicznych; zarządza klubem fitness, planuje i opracowuje strategię jego rozwoju; nadzoruje i odpowiada za realizację celów sprzedażowych oraz koordynuje pracę i współdziałanie wszystkich pracowników klubu fitness.

Zadania zawodowe:

 • zarządzanie klubem fitness ze szczególnym uwzględnieniem spraw administracyjnych i personalnych;
 • realizowanie polityki sprzedaży kart członkowskich, wejściówek i promocji klubu fitness;
 • opracowywanie i wprowadzenie standardów pracy oraz zasad obsługi klientów klubu fitness;
 • planowanie budżetu klubu fitness;
 • określanie oraz zapewnianie wyposażenia klubu fitness;
 • negocjowanie warunków współpracy i zawieranie umów z dostawcami usług, mediów, materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia klubu fitness oraz z podwykonawcami usług porządkowych, serwisowych itp.;
 • nadzorowanie sprawności wyposażenia klubu oraz zgłaszanie uszkodzeń do serwisu;
 • opracowywanie i wdrażanie procedur przestrzegania porządku i zapewniania bezpieczeństwa osobom ćwiczącym w klubie fitness;
 • kierowanie zespołem pracowników, w tym instruktorami fitness, planowanie poziomu i struktury zatrudnienia, przeprowadzanie rekrutacji, adaptacji społeczno-zawodowej nowych pracowników, zapewnianie szkoleń, awansowanie oraz zwalnianie pracowników;
 • określanie zadań pracowników, kontrolowanie ich realizacji, motywowanie i rozliczanie pracowników z wyników i czasu pracy;
 • realizacja celów finansowych określonych przez zarząd klubu fitness;
 • ponoszenie odpowiedzialności za mienie klubu fitness;
 • przygotowywanie sprawozdań i prezentacji z działalności klubu fitness na potrzeby zarządu i zewnętrznych odbiorców;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zapewnienie podległemu personelowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Kierownik klubu fitness

zł45.00Cena