Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK KAS

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik kas

Kod: 522203

Synteza: Organizuje, koordynuje i nadzoruje pracę kasjerów w sklepie samoobsługowym; dba o sprawną organizację pracy kas; sprawdza stan kas w zestawieniu z dokumentami potwierdzającymi transakcje; odpowiada za poprawne zamykanie kas; ustala grafik pracy kasjerów; zatrudnia, szkoli i ocenia pracę kasjerów; odpowiada za sprawność sprzętu kasowego.

Zadania zawodowe:

 • zapewnianie sprawnej organizacji pracy w dziale kas oraz organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy kasjerów, w tym przygotowywanie okresowych grafików pracy dla kasjerów;
 • ustawianie parametrów kas, w tym wprowadzanie i kontrolowanie kodów kreskowych;
 • sprawdzanie stanu kas w zestawieniu z dokumentami potwierdzającymi przeprowadzone transakcje;
 • nadzorowanie poprawnego zamykania kas i wyciąganie konsekwencji wobec kasjerów w przypadku wykrycia nieprawidłowości;
 • opracowywanie standardów pracy kasjerów i ich wdrażanie;
 • zatrudnianie nowych kasjerów i przeprowadzanie szkoleń stanowiskowych;
 • okresowe ocenianie i usprawnianie pracy zespołu pracowniczego;
 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
 • dbanie o przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz standardów jakości obsługi klienta przez kasjerów;
 • współpracowanie z serwisantami kas, skanerów kodów kreskowych 
  i terminali kart płatniczych, w tym pilnowanie terminów przeglądów technicznych oraz zgłaszanie bieżących usterek i awarii sprzętu;
 • branie udziału w szkoleniach związanych z wymianą kas i terminali;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Kierownik kas

zł45.00Cena