Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK GOSPODARSTWA HODOWLI DROBIU

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik gospodarstwa hodowli drobiu

Kod: 612202

Synteza: Planuje, kieruje i koordynuje działalność gospodarstwa hodowli drobiu; planuje, organizuje i nadzoruje prace związane z chowem i hodowlą drobiu oraz sprzedażą drobiu i produktów drobiarskich; opracowuje budżet gospodarstwa; odpowiada za realizację założonych celów biznesowych gospodarstwa; zarządza podległymi pracownikami; reprezentuje gospodarstwo w kontaktach z kontrahentami.

Zadania zawodowe:

 • sporządzenie planów krótko-, średnio- i długoterminowych oraz realizowanie założonych celów biznesowych gospodarstwa hodowli drobiu;
 • planowanie i organizowanie prac związanych z chowem i hodowlą drobiu;
 • określanie rodzaju i wielkości produkcji drobiu i produktów drobiarskich na podstawie oceny możliwości produkcyjnych gospodarstwa;
 • zapewnianie pomieszczeń hodowli drobiu i ich wyposażanie w niezbędny sprzęt (poidła, karmniki, zgarniacze, wózki paszowe i transportowe, wagi, klatki, urządzenia do znakowania, urządzenia grzewcze, wentylacyjne, świetlne, opakowania itp.);
 • planowanie i nadzorowanie pielęgnowania i żywienia drobiu zgodne 
  z wymaganiami rasowymi, gatunkowymi i wiekiem;
 • kupowanie i nadzorowanie procesu wytwarzania, przechowywania, wzbogacania, porcjowania i dawkowania pasz;
 • organizowanie sprzedaży produktów: żywego drobiu, sztuk ubitych, jaj 
  i pierza;
 • planowanie i nadzorowanie procesu zagospodarowywania odchodów 
  i odpadów, odkażania kurników i pomieszczeń oraz dezynfekowania urządzeń;
 • zapewnianie stałej pomocy i kontroli lekarza weterynarii;
 • wykonywanie szacunków finansowych w celu opracowania budżetu gospodarstwa;
 • planowanie i kontrolowanie wykorzystania środków i zasobów gospodarstwa hodowli drobiu;
 • zatrudnianie pracowników sezonowych i stałych;
 • organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników, w tym motywowanie i szkolenie pracowników oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej;
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami: dostawcami paszy, maszyn 
  i urządzeń rolniczych oraz materiałów eksploatacyjnych, odbiorcami jaj
  i brojlerów itp.;
 • współpracowanie ze specjalistami i doradcami w zakresie hodowli drobiu 
  w celu uzyskania lepszych efektów produkcyjnych;
 • prowadzenie dokumentacji hodowlanej i ekonomicznej;
 • nadzorowanie stosowania w gospodarstwie przepisów etyki, ergonomii, bhp, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz przepisów zoohigieny w celu uniknięcia zagrożeń drobiu.

Kierownik gospodarstwa hodowli drobiu

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45