Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK FIRMY SPRZĄTAJĄCEJ

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik firmy sprzątającej

Kod: 143907

Synteza: Kierownik firmy sprzątającej planuje i organizuje pracę, zarządza zespołem ludzi, zajmuje się wdrażaniem usług, ich bieżącym prowadzeniem oraz kontrolą jakości sprzątanych obiektów.Kierownik firmy sprzątającej zarządza podległym zespołem pracowników, przydziela im obowiązki, nadzoruje, kontroluje i motywuje pracowników do pracy. Zajmuje się rekrutacją i szkoleniem pracowników również z zakresu przepisów bhp i realizacji powierzonych zadań. Do jego obowiązków należy wykonywanie zadań logistycznych w firmie sprzątającej, utrzymanie ciągłości dostaw środków czystości i higieny do magazynu oraz do sprzątanych obiektów, a także opracowywanie planów utrzymania czystości. Kontroluje jakość sprzątanych obiektów, doraźnie reaguje i rozwiązuje bieżące problemy, sporządza oraz analizuje raporty dotyczące m.in. zużycia środków czystości i higieny, jakości pracy pracowników, analizy finansowej powierzonych zadań itp. Do obowiązków kierownika firmy sprzątającej należy utrzymywanie relacji z kontrahentami firmy, pozyskiwanie nowych klientów oraz nadzór nad zgodnością wykonywania usługi z umową i z obowiązującym prawem. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna dbać o powierzone mienie oraz brać czynny udział w ciągłym usprawnianiu działania firmy.

Zadania zawodowe:

 • organizowanie stanowisk pracy w firmie sprzątającej zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska oraz kodeksem pracy;
 • prowadzenie szkoleń z zakresu materiałoznawstwa, środków chemicznych, obsługi maszyn, urządzeń i narzędzi do sprzątania oraz stosowania środków czystości;
 • rekrutowanie pracowników do firmy sprzątającej;
 • ocenianie pracowników firmy sprzątającej oraz motywowanie ich do pracy;
 • opracowywanie i realizowanie planów utrzymania czystości dla sprzątanych obiektów;
 • nadzorowanie dokumentacji związanej ze sprzątaniem obiektów;
 • kontrolowanie jakości pracy wykonanej przez pracowników firmy sprzątającej zgodnie z ustalonym systemem kontroli jakości;
 • utrzymywanie bezpośrednich kontaktów i dbanie o dobre relacje z klientami;
 • nawiązywanie kontaktów z nowymi klientami firmy sprzątającej i ich pozyskanie;
 • opracowywanie protokołów i raportów dotyczących: zużycia środków higieny, przepracowanego czasu pracy, kontroli finansowej działalności obiektów, planowanych zadań itp.

Kierownik firmy sprzątającej

zł45.00Cena