Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK DZIAŁU W HOTELU

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik działu w hotelu

Kod: 141101

Synteza: Odpowiada za koordynowanie i nadzorowanie prac podległego zespołu pracowników zatrudnionych w danym dziale hotelu; wypełnia zadania wynikające z charakteru działalności konkretnego działu; określa zadania poszczególnych pracowników; sporządza raporty na potrzeby przełożonych; uczestniczy w procesie rekrutacji nowych pracowników i kreowaniu ścieżki zawodowej pracowników zatrudnionych w dziale.

Zadania zawodowe:

 • zarządzanie operacyjne działem hotelu odpowiednio do jego specyfiki;
 • kierowanie zespołem podległych pracowników, uczestniczenie w procesie naboru, motywowanie i rozliczanie pracowników;
 • szkolenie i nadzorowanie rozwoju podległych pracowników działu w hotelu;
 • doskonalenie kompetencji własnych;
 • opracowywanie grafików pracy zespołu z uwzględnieniem przepisów 
  o czasie pracy;
 • egzekwowanie wypełniania powierzonych zadań i przestrzegania czasu pracy;
 • opracowywanie i wprowadzanie standardów pracy oraz zasad obsługi klientów;
 • dbanie o odpowiedni standard świadczonych usług hotelowych;
 • wdrażanie procesów optymalizacji funkcjonowania działu hotelu;
 • dbanie o wizerunek hotelu;
 • dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zarówno gości, jak 
  i pracowników;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Kierownik działu w hotelu

zł45.00Cena