Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK DZIAŁU LOGISTYKI

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik działu logistyki

Kod: 132401

Synteza: Zarządza łańcuchem dostaw w firmie; organizuje i nadzoruje działalność dystrybucyjno-logistyczną na podległym terenie; kontroluje koszty transportu, pakowanie itp.; nadzoruje gospodarkę magazynową; optymalizuje system logistyczny firmy.

Zadania zawodowe:

 • koordynowanie i nadzorowanie pracy działu logistyki;
 • projektowanie operacji logistycznych w przedsiębiorstwie;
 • zarządzanie podległym personelem, w tym motywowanie pracowników
  i rozliczanie czasu i wyników ich pracy;
 • szkolenie i nadzorowanie rozwoju podległych pracowników działu logistyki;
 • doskonalenie własnych kompetencji;
 • kontrolowanie wprowadzania towarów do przedsiębiorstwa, magazynowania, zaopatrzenia produkcji oraz wyprowadzenia towaru (logistyka wewnętrzna);
 • optymalizowanie procesów logistyki wewnętrznej;
 • zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego i sprawności floty transportowej wykorzystywanej w procesach logistycznych;
 • kontrolowanie kosztów logistyki wewnętrznej i zewnętrznej;
 • nadzorowanie gospodarki magazynowej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem optymalizacji kosztów składowania oraz kosztów transportu wewnętrznego;
 • współdziałanie z innymi działami w procesie realizacji nowych projektów logistycznych;
 • utrzymywanie długofalowych kontaktów z kontrahentami i dostawcami;
 • negocjowanie i zawieranie kontraktów;
 • przygotowywanie raportów i zestawień na potrzeby przełożonych i działu finansowego;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Kierownik działu logistyki

zł45.00Cena