Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK DOMU KULTURY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik domu kultury

Kod: 143105

Synteza: Kieruje pracą domu kultury w zakresie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; upowszechnia i promuje kulturę; organizuje różnorodne formy edukacji kulturalnej i społecznej; planuje zadania i zarządza grupą podległych pracowników; nadzoruje i utrzymuje kontakt z przedstawicielami organizacji kulturalnych, towarzystwami, kolekcjonerami itp.

Zadania zawodowe:

 • kierowanie pracą domu kultury w zakresie udzielonych pełnomocnictw
  i upoważnień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • reprezentowanie domu kultury w stosunku do klientów oraz instytucji i organizacji zewnętrznych;
 • szkolenie i nadzorowanie rozwoju podległych pracowników domu kultury;
 • doskonalenie własnych kompetencji;
 • upowszechnianie i promocja kultury;
 • animowanie życia kulturalnego w środowisku lokalnym;
 • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i społecznej;
 • przygotowywanie i organizowanie imprez kulturalnych;
 • planowanie zadań i zarządzanie grupą podległych pracowników placówki;
 • sporządzanie wniosków do projektu budżetu lokalnego i projektów planów finansowych domu kultury;
 • nadzorowanie kompetentnej i sprawnej obsługi interesantów oraz członków kół artystycznych;
 • nadzorowanie i utrzymywanie kontaktu z hobbystami, kolekcjonerami, organizacjami, towarzystwami, szkołami itp.;
 • załatwianie spraw i podejmowanie innych rozstrzygnięć w zakresie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Kierownik domu kultury

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45