Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK DO SPRAW STRATEGII I PLANOWANIA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik do spraw strategii i planowania

Kod: 121302

Synteza: Odpowiada za sporządzanie planów (np. produkcyjnych, sprzedażowych) oraz strategii w wybranych obszarach działalności danej organizacji; współpracuje z działem produkcji, sprzedaży, logistyki itp. w zakresie pozyskiwania niezbędnych danych i przekazywania sporządzonych planów.

Zadania zawodowe:

 • prowadzenie i nadzorowaniem działań związanych z planowaniem oraz opracowywaniem strategii w poszczególnych obszarach działania organizacji np. produkcji lub sprzedaży (zgodnie ze standardami ISO (system zarządzania jakością), SIX Simga (metoda oparta na pozyskaniu jak największej liczby danych w celu wykorzystania ich do osiągnięcia maksymalnej jakości), itp.;
 • opracowywanie planów np. produkcji, sprzedaży oraz kontrolowanie ich realizacji przez analizowanie odpowiednich danych;
 • opracowywanie prognozy przepływów materiałów oraz kontrolowanie ich realizacji;
 • opracowywanie systemu raportów wewnętrznych umożliwiających gromadzenie danych niezbędnych do planowania i raportowania realizacji planów;
 • przygotowywanie danych raportowych dotyczących zapasów, produkcji w toku oraz stanów magazynowych itp.;
 • ocenianie ryzyk i ich wpływu na realizację strategii i planów;
 • opracowywanie korekt planów i strategii na podstawie uzyskanych danych i prognoz;
 • uczestniczenie w opracowywaniu budżetu firmy w zakresie przygotowywanych strategii i planów;
 • współpracowanie z innymi działami firmy w zakresie pozyskiwania danych oraz monitorowania i kontrolowania realizacji planów i strategii;
 • przygotowywania raportów i zestawień dotyczących realizowania planów;
 • zarządzanie działem strategii i planowania;
 • szkolenie i nadzorowanie rozwoju podległych pracowników działu strategii i planowania;
 • doskonalenie kompetencji własnych;
 • kontrolowanie realizacji zadań wykonywanych przez podległych pracowników, motywowanie i rozliczanie pracowników;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Kierownik do spraw strategii i planowania

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45