Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK CENTRUM ROZRYWKI DLA DZIECI

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik centrum rozrywki dla dzieci

Kod: 134101

Synteza: Zarządza centrum rozrywki dla dzieci i zatrudnionym w nim personelem; prowadzi działania sprzedażowe i marketingowe usług oferowanych przez centrum; reprezentuje centrum na zewnątrz.

Zadania zawodowe:

 • kierowanie bieżącą działalnością centrum rozrywki dla dzieci;
 • planowanie pracy centrum oraz dbanie o jego sprawne funkcjonowanie;
 • zarządzanie zespołem pracowników, w tym: organizowanie i przydzielanie pracy podległemu zespołowi oraz nadzorowanie i kontrolowanie efektów pracy personelu;
 • zarządzanie procesem rekrutacji;
 • motywowanie i wspieranie pracowników;
 • określanie celów sprzedażowych usług oferowanych przez centrum;
 • sprawowanie ogólnego nadzoru nad organizacją imprez okolicznościowych;
 • kontrolowanie prawidłowości wykonania usług;
 • reprezentowanie centrum i kreowanie jego wizerunku na zewnątrz;
 • negocjowanie warunków współpracy z firmami zewnętrznymi (na przykład w zakresie wyposażenia technicznego centrum, dostaw mediów, sprzątania itp.);
 • zarządzanie działalnością marketingową centrum;
 • określanie standardów obsługi klienta;
 • zapewnianie terminowych przeglądów i serwisowania instalacji i sprzętu w centrum rozrywki;
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej i finansowej centrum rozrywki dla dzieci;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Kierownik centrum rozrywki dla dzieci

zł45.00Cena