Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK AGENCJI FILMOWEJ / TELEWIZYJNEJ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik agencji filmowej / telewizyjnej

Kod: 134906

Synteza: Zarządza i koordynuje pracą agencji filmowej / telewizyjnej; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych; tworzy strategię agencji; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie klientów; zarządza pracownikami agencji.

Zadania zawodowe:

 • opracowywanie strategicznych i operacyjnych planów działania dla agencji filmowej / telewizyjnej w krótkiej i długiej perspektywie oraz nadzorowanie ich realizacji;
 • tworzenie i nadzorowanie realizacji biznesplanów dotyczących poszczególnych produkcji filmowych / telewizyjnych;
 • określanie i przydzielanie zadań poszczególnym pracownikom agencji filmowej / telewizyjnej, nadzorowanie ich realizacji oraz kontrolowanie efektów;
 • podejmowanie decyzji o ostatecznej formie i treści programu telewizyjnego, dzieła filmowego, spodu reklamowe itp.;
 • zapewnianie formalnych i finansowych warunków dla realizacji produkcji filmowej, telewizyjnej itp. na każdym etapie realizacji danego przedsięwzięcia;
 • przygotowywanie kosztorysów planu filmowego / telewizyjnego;
 • kontraktowanie i podpisywanie umów związanych z zatrudnieniem aktorów, prezenterów, wynajęciem studia, budową scenografii itp.;
 • wywieranie wpływu na walory artystyczne i opiniotwórcze danego przedsięwzięcia filmowego / telewizyjnego;
 • wykonywanie zadań związanych z bezpośrednim zarządzaniem planem filmowym lub telewizyjnym, studiem lub plenerem, w szczególności koordynowanie i nadzorowanie pracy wszystkich osób zatrudnionych na planie oraz kontrolowanie zgodność realizacji z harmonogramem i scenariuszem;
 • prowadzenie negocjacji zakresie finansowania produkowanych programów lub filmów;
 • uczestniczenie w opracowaniu ofert z zakresu przygotowania i produkcji filmów, seriali, reklam, klipów i programów telewizyjnych dla klientów;
 • pozyskiwanie klientów i utrzymywanie z nimi kontaktów;
 • nadzorowanie pracy podległego personelu, w szczególności scenarzystów, realizatorów dźwięku, kamerzystów itp.;
 • rekrutowanie pracowników zgodnie z założeniami dotyczącymi rozwoju agencji oraz wymaganiami kompetencyjnymi;
 • motywowanie pracowników, kontrolowanie i ocenianie efektów ich pracy oraz zapewnianie szkoleń i nadzorowanie rozwoju zawodowego podległych pracowników;
 • zarządzanie zasobami i kosztami agencji;
 • reprezentowanie agencji w kontaktach zewnętrznych;
 • rozwijanie własnych kompetencji oraz aktualizacja wiedzy z zakresu prowadzonej działalności;
 • budowanie pozytywnego wizerunku agencji filmowej / telewizyjnej;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zapewnienie podległemu personelowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Kierownik agencji filmowej / telewizyjnej

zł45.00Cena