Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWCA DREZYNY I WÓZKA MOTOROWEGO

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierowca drezyny i wózka motorowego

Kod: 831101

Synteza: Prowadzi trakcyjne pojazdy kolejowe: drezyny i wózki motorowe na stacjach i liniach kolejowych, zgodnie z zasadami prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, oraz obsługuje żurawie zamontowane na wózkach motorowych.

Zadania zawodowe:

 • wykonywanie jazdy na stacjach i liniach kolejowych, obsługiwanie urządzeń drezyny lub wózka motorowego; 
 • wykrywanie i usuwanie usterek w działaniu urządzeń drezyny lub wózka motorowego podczas ich pracy;
 • smarowanie części trących i uzupełnianie olejów i smarów w czasie pracy pojazdów;
 • osłanianie sygnałami wózka motorowego (drezyny) w razie nieprzewidzianego postoju na szlaku oraz osłanianie przeszkody na torze szlakowym;
 • obsługiwanie żurawia hydraulicznego zamontowanego na wózku motorowym;
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej dotyczącej obsługiwanego pojazdu kolejowego;
 • stosowanie zasad prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej w prowadzeniu i eksploatacji drezyny i wózka motorowego;
 • stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska podczas eksploatacji pojazdów kolejowych;
 • wykorzystywanie wiedzy i doświadczeń praktycznych związanych z obsługą drezyny i wózka motorowego w celu rozpoznawania i samodzielnego rozwiązywania problemów pojawiających się podczas pracy;
 • obsługiwanie urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej.

Kierowca drezyny i wózka motorowego

zł45.00Cena