Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KASKADER FILMOWY - KOORDYNATOR

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kaskader filmowy – koordynator

Kod: 343906

Synteza: Koordynuje pracę osób dublujących aktorów w niebezpiecznych scenach podczas kręcenia filmu; przygotowuje osoby zastępujące aktorów w scenach, w których ci nie poradzą sobie z powodu mniejszej sprawności fizycznej lub ze względu na niebezpieczeństwo odniesienia urazu; dobiera kaskaderów do wykonywania scen kaskaderskich; wykonuje zadania kaskaderskie.

Zadania zawodowe:

 • zapoznawanie się z treścią scenopisu filmu oraz koncepcjami reżysera, co do realizacji scen kaskaderskich, aktorskich scen niebezpiecznych i scen walki;
 • dobieranie kaskaderów do wykonywania scen kaskaderskich, aktorskich scen niebezpiecznych i scen walki;
 • szkolenie kaskaderów;
 • przygotowywanie i ćwiczenie scen walki, bójek i innych scen masowych;
 • wybieranie i ocenianie miejsc przewidzianych do realizacji scen kaskaderskich, aktorskich scen niebezpiecznych i scen walki przed przystąpieniem do zdjęć;
 • sprawdzanie stanu technicznego sprzętu zabezpieczającego kaskaderów;
 • sprawdzanie kwalifikacji kaskaderów;
 • obecność na planie zdjęciowym w czasie wykonywania scen kaskaderskich, aktorskich scen niebezpiecznych i scen walki;
 • zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy, przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Kaskader filmowy – koordynator

zł45.00Cena