Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KASJER W ZAKŁADZIE PRACY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kasjer w zakładzie pracy

Kod: 523003

Synteza: Wykonuje, w sposób zgodny z przepisami (określonymi w instrukcji kasowej) czynności związane z przyjmowaniem i wypłatą wartości pieniężnych w zakładzie pracy (instytucji, organizacji, przedsiębiorstwie);pobiera środki finansowe i dokonuje przelewów bankowych drogą elektroniczną ponosząc za nie odpowiedzialność materialną.

Zadania zawodowe:

 • przyjmowanie gotówki do kasy z tytułu rozliczeń z kontrahentami, dokonywanie przelewów bankowych z banku na konto zakładu pracy drogą elektroniczną;
 • wystawianie dowodów wpłaty "kasa przyjmie" dla wpłat z wszelkich przychodów;
 • dokonywanie wypłat gotówki z kasy na podstawie źródłowych dowodów uzasadniających wypłatę, tj. faktur, list wypłat wynagrodzeń, własnych źródłowych dowodów kasowych (zaliczek do rozliczenia na zakup materiałów i usług, delegacji), dowodów wypłaty "kasa wypłaci", dowodów wpłat na własne rachunki bankowe;
 • sprawdzanie tożsamości na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu przy dokonywaniu wypłat osobom nieznanym;
 • sporządzanie raportów kasowych za okresy ustalone w szczegółowych przepisach jednostki - na podstawie dziennej ewidencji wpłat i wypłat gotówki z kasy;
 • sporządzanie raportów odrębnych dla każdej waluty w przypadku rozliczeń w walucie obcej;
 • utrzymywanie stałego zapasu gotówki w kasie, tzw. pogotowia kasowego, niezbędnego dla zaspokojenia bieżących potrzeb jednostki;
 • uczestniczenie w inwentaryzacji gotówki w kasie (kontrolnej, rocznej, w przypadku zmiany kasjera czy wypadku losowego);
 • sporządzanie raportów kasowych na podstawie dziennej ewidencji wpłat i wypłat gotówki z kasy.

Kasjer w zakładzie pracy

zł45.00Cena