Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KASJER BILETOWY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kasjer biletowy

Kod: 523001

Synteza: Wykonuje czynności związane z odprawą osób, bagażu i przesyłek ekspresowych w stacjach krajowych i zagranicznych, posługując się przepisami prawa przewozowego oraz taryfami z zakresu tych odpraw.

Zadania zawodowe:

 • sprzedawanie biletów we wszystkich relacjach w komunikacji krajowej lub międzynarodowej;
 • prowadzenie dokumentacji wynikającej ze sposobu wydawania biletów (odręczna, drukarki, komputery);
 • przyjmowanie do przewozu przesyłek bagażowych i ekspresowych, ważenie ich i przechowywanie;
 • udzielanie informacji podróżnym w zakresie postanowień przewozowych, taryfowych, odpraw osób, przesyłek bagażowych i ekspresowych;
 • zamawianie, sprawdzanie oraz przechowywanie biletów i druków ścisłego zarachowania;
 • obliczanie należności za przewóz przesyłek bagażowych i ekspresowych;
 • powiadamianie o nadejściu przesyłek i wydawanie ich osobom upoważnionym;
 • prowadzenie ewidencji kasowej i statystyki zgodnie z postanowieniami instrukcji rachunkowo-kasowej;
 • aktualizowanie instrukcji i taryf oraz innych niezbędnych przepisów w celu właściwego wykonywania bieżących zadań;
 • współpraca z dyspozyturą miejsc sypialnych, do leżenia, siedzenia i przewozu samochodów w przypadku sprzedaży biletów na miejsca rezerwowane;
 • sporządzanie specyfikacji wpływów i wraz z gotówką przekazywanie jej do kasy stacyjnej;
 • posługiwanie się komputerem w zakresie niezbędnym przy odprawie osób, bagażu i przesyłek.

Kasjer biletowy

zł45.00Cena