Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KARTOGRAF

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kartograf

Kod: 216508

Synteza: Wykonuje prace związane z opracowaniem, redagowaniem i reprodukcją map.

Zadania zawodowe:

 • redagowanie map ogólnogeograficznych, w tym map topograficznych wielkoskalowych, średnioskalowych i małoskalowych;
 • redagowanie map tematycznych społeczno-gospodarczych i przyrodniczych, w tym sozologicznych;
 • redagowanie map szkolnych geograficznych i historycznych: ściennych, podręcznych i atlasów;
 • redagowanie map turystycznych, diamap, globusów, tyflomap (map dotykowych dla niewidomych i słabo widzących);
 • automatyczne sporządzanie map w oparciu o obrazy satelitarne;
 • opracowywanie zasad generalizacji kartograficznej;
 • kartowanie i rysowanie map na podstawie geodezyjnych pomiarów szczegółowych;
 • komputerowe wspomaganie opracowań kartograficznych;
 • opracowywanie i rozwijanie banków informacji kartograficznych;
 • prowadzenie prac teoretycznych i praktycznych dotyczących odwzorowań kartograficznych;
 • prowadzenie prac teoretycznych i praktycznych dotyczących reprodukcji kartograficznej (w tym układów światłoczułych, procesów drukowania i procesów wykończeniowych);
 • opracowywanie instrukcji i wytycznych technicznych.

Kartograf

zł45.00Cena