Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KAPITAN ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kapitan żeglugi śródlądowej

Kod: 315206

Synteza: W imieniu właściciela kieruje statkiem; nadzoruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z eksploatacją statku, w zakresie przewozu pasażerów i ładunku, pracy załogi i bezpieczeństwa żeglugi.

Zadania zawodowe:

 • dbałość o należyty stan techniczny statku, jego urządzeń i wyposażenia, konserwację, wygląd zewnętrzny i stan sanitarny;
 • czuwanie nad należytym zaopatrzeniem statku w paliwo, smary i wodę;
 • kierowanie pracami za- i wyładunkowymi;
 • organizowanie pracy załogi;
 • kontrola dokumentów załogi, zgodności kwalifikacji z pełnionymi funkcjami oraz ważności tych dokumentów;
 • przestrzeganie i nadzór nad przestrzeganiem przez załogę przepisów bhp, przepisów dotyczących odpraw granicznych oraz uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych;
 • czuwanie nad aktualnością i przechowywaniem dokumentów statku;
 • sterowanie statkiem, wykonywanie manewrów oraz nadzór nad sterowaniem statkiem przez innych członków załogi;
 • nadzór nad bezpieczeństwem pasażerów, załogi, statku i ładunku;
 • współpraca ze służbami armatora w zakresie eksploatacji i remontów statku;
 • przygotowywanie dokumentów załogi, statku i ładunku do odpraw granicznych;
 • reprezentowanie nadawcy ładunku podczas odpraw granicznych;
 • dokonywanie opłat za korzystanie ze śluz i kanałów, przekazywanie ładunku w porcie docelowym, rozliczanie i wypłacanie załodze diet zagranicznych.

Kapitan żeglugi śródlądowej

zł45.00Cena