Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KAPELUSZNIK-CZAPNIK

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kapelusznik-czapnik

Kod: 753103

Synteza: Kapelusznik-czapnik wykonuje maszynowo i ręcznie kapelusze i czapki z materiałów włókienniczych, zgodnie z projektem przyjętym do realizacji lub korzystając z formy oraz przerabia i odświeża kapelusze.Kapelusznik-czapnik wykonuje nakrycia głowy. Uwzględnia cechy fizyczne, chemiczne i użytkowe materiałów stosowanych do produkcji kapeluszy i czapek. Produkcję rozpoczyna od doboru materiału i wykonania szablonu albo wybrania właściwej formy kapeluszniczej. Następnie przygotowuje materiał do krojenia: laguje (odwija tkaniny z bel w trakcie warstwowania), wykrawa według szablonu i prasuje. W przypadku kapeluszy przygotowuje półprodukt (stożek) do nałożenia na formę kapeluszniczą (na tym etapie stosuje na gorąco odpowiednie związki chemiczne). Następnie zszywa wykrojone elementy czapki na specjalistycznych maszynach lub wygładza stożek na formie kapeluszniczej w celu uformowania się kapelusza. Czapnik wykonuje ewentualne zdobienia produktu, a kapelusznik, po zdjęciu z formy, wykańcza kapelusz poprzez podszycie brzegów i ozdabia go. Ostatni etap to właściwe oznakowanie produktu według obowiązujących norm.

Zadania zawodowe:

 • przygotowywanie stanowiska pracy (sprawdzenie sprawności maszyn i urządzeń) przestrzeganie zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
 • przygotowywanie szablonu czapki według wzoru;
 • dobieranie i ocenianie przydatności materiału do wykonania wyrobu;
 • przygotowywanie materiału oraz wykrawanie elementów składowych kapelusza lub czapki;
 • modelowanie kapelusza;
 • szycie czapki;
 • prasowanie wyrobu;
 • zdobienie czapek lub kapeluszy;
 • oznakowywanie wyrobu;
 • odświeżanie kapeluszy lub czapek powierzonych przez klienta;
 • wykonywanie napraw kapeluszy lub czapek powierzonych przez klienta;
 • kalkulowanie surowców i materiałów pomocniczych.

Kapelusznik-czapnik

zł45.00Cena