Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KAMIENIARZ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kamieniarz

Kod: 711301

Synteza: Przeprowadza klinowanie oraz obróbkę ręczną i mechaniczną różnego rodzaju kamieni naturalnych i sztucznych, wykonuje roboty renowacyjne oraz konserwację podstawowych narzędzi, frezarek i tokarek kamieniarskich.

Zadania zawodowe:

 • czytanie rysunków roboczych obrabianych elementów kamieniarskich;
 • kwalifikowanie surowca lub półfabrykatów do dalszej produkcji pod względem: uziarnienia, uwarstwowienia, tonacji barwy, użylenia, dekoratywności, wytrzymałości na ściskanie, naprężanie itp.;
 • wykonywanie wzorników i przeciwwzorników do trasowania różnorodnych elementów kamieniarskich w zależności od ich rozczłonkowania, wyprofilowania, wielkości, kształtu oraz załamań zewnętrznych i wewnętrznych;
 • roztarasowywanie bloków kamiennych lub półfabrykatów na elementy kamienne w zależności od wymiarów poszczególnych elementów, barwy i użylenia materiału oraz od przeznaczenia danego elementu;
 • wykonywanie otworów montażowych i transportowych w elementach kamieniarskich w zależności od kształtu elementów, wymiarów, ciężaru i przeznaczenia elementu za pomocą: młotów, wierteł, dłut itp.;
 • wykonywanie elementów kamiennych wielościennych o kształtach skomplikowanych według rysunków technicznych, szczegółów architektonicznych w zależności od rodzaju i twardości materiału, rodzaju faktury obróbczej oraz kształtu, wymiarów i przeznaczenia za pomocą narzędzi obróbczych, jak: dłuta, gradziny, ciosaki, zębatki, groszowniki, groty, podbijaki, odbijaki itp.;
 • wykonywanie złożonych elementów o powierzchniach profilowanych przelotowych i narożnikowych, łukowych, wypukłych i wklęsłych w odcinkach i obwodach zamkniętych za pomocą narzędzi obróbczych oraz profilarek, tokarek kamieniarskich, pił i tarcz diamentowych, frezarek kamieniarskich;
 • odkuwanie napisów rytych i wypukłych różną techniką w zależności od rodzaju i twardości materiału, wielkości i kroju odkuwanych liter;
 • prowadzenie robót renowacyjnych powierzchni płaskich, łukowych wypukłych i wklęsłych w zależności od charakteru rekonstruowanego obiektu;
 • flekowanie ubytków w elementach płaskich i łukowatych w zależności od wielkości i głębokości ubytku, faktury obróbczej oraz rodzaju i właściwości materiału;
 • frezowanie i toczenie elementów kamiennych za pomocą wszelkiego rodzaju frezarek i tokarek kamieniarskich;
 • kontrolowanie jakości wykonywanych elementów w czasie procesu produkcyjnego oraz jakości wykonania gotowego elementu zgodnie z dokumentacją, normami przedmiotowymi bądź warunkami technicznymi;
 • czyszczenie i konserwowanie używanych urządzeń i przyrządów, frezarek i tokarek oraz usuwanie ich drobnych uszkodzeń;
 • przestrzeganie obowiązujących zarządzeń, instrukcji i zasad bhp.

Kamieniarz

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45