Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku JUHAS

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Juhas

Kod: 612108

Synteza: Juhas zajmuje się hodowlą zwierząt gospodarczych, głównie wypasem kulturowym owiec w górach.Juhas jest zawodem o charakterze usługowo-produkcyjnym. Celem jego pracy jest prowadzenie wypasu zwierząt gospodarczych, głównie owiec, pozyskiwanie mleka i wyrób tradycyjnych serów. Jest to praca sezonowa, wykonywana w okresie od kwietnia do października. Juhas zajmuje się prowadzeniem wypasu, nadzorowaniem zwierząt gospodarczych, dba o stan ekologiczny pastwiska. Prowadzi wypas ekstensywny, zna podstawowe siedliska przyrodnicze i gatunki roślin chronionych w środowisku wypasu. Obowiązkiem juhasa jest znajomość i zachowanie zasad organizacji pracy wypasu (dojenie, wyrób serów), a także przestrzeganie zasad BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz dobrostanu zwierząt. Juhas upowszechnia i kultywuje właściwe wzory postępowania wynikające z tradycji i kultury w środowisku pracy i poza nią.

Zadania zawodowe:

 • przygotowywanie terenu wypasu;
 • poznawanie zwierząt powierzonych na wypas;
 • nadzorowanie zwierząt;
 • prowadzenie wypasu;
 • chronienie wypasanych zwierząt przed drapieżnikami;
 • przystosowywanie psów pasterskich do pracy podczas wypasu;
 • ustawianie koszorów;
 • dokonywanie udoju;
 • wykonywanie drobnych zabiegów z zakresu opieki sanitarnej nad zwierzętami;
 • wyrabianie serów: klaganie mleka, formowanie bundzu, wyciskanie masy serowej;
 • prowadzenie dokumentacji procesu technologicznego;
 • organizowanie pracy i stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.

Juhas

zł45.00Cena