Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INTROLIGATOR

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Introligator

Kod: 732301

Synteza: Zajmuje się profesjonalną oprawą materiałów drukowanych; przygotowuje ręcznie i maszynowo wkłady do oprawy twardej i miękkiej; wykonuje oprawy książek przy pomocy narzędzi i urządzeń introligatorskich; wykonuje ręcznie lub maszynowo wyroby introligatorskie o specjalnym przeznaczeniu, np.: teczki, klasery, opakowania, ozdobne futerały, a także zabezpiecza starodruki, zniszczone karty i oprawy książek; obsługuje nowoczesne introligatorskie urządzenia i linie potokowe.

Zadania zawodowe:

 • dobieranie materiałów introligatorskich (skóry, papieru tektury, tworzyw sztucznych) odpowiednio do wykonywanej pracy;
 • dobieranie narzędzi i materiałów eksploatacyjnych odpowiednio do wykonywanej pracy;
 • wykonywanie prac introligatorskich maszynowo lub ręcznie polegających na: przygotowaniu wkładu publikacji (krojenie papieru, złamywanie zadrukowanych arkuszy, kompletowanie i łączenie składek we wkład, wykonywanie dodatkowych elementów składek, prasowanie składek 
  i wkładów, wzmacnianie i kształtowanie grzbietu wkładu itp.), przygotowaniu okładki, jej uszlachetnieniu i zdobieniu oraz połączeniu przygotowanego wkładu i okładki w całość: książkę lub broszurę;
 • obsługiwanie linii potokowych stosowanych w produkcji poligraficznej;
 • wykonywanie prac introligatorskich galanteryjnych (klasery, teczki, opakowania) oraz artystycznych (oprawy ozdobne);
 • wykonywanie opraw zabezpieczających starodruki w tym odtwarzanie zniszczonych, zabytkowych okładek;
 • kontrolowanie jakości dostarczonych materiałów i kontrolowanie jakości wykonywanej pracy;
 • pakowanie wyrobów gotowych i przygotowanie ich do ekspedycji;
 • przeprowadzanie czynności związanych z wymianą narzędzi, regulacją 
  i bieżącą konserwacją maszyn introligatorskich, zgłaszanie awarii;
 • organizowanie stanowiska pracy introligatora zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasadami ergonomii.

Introligator

zł45.00Cena