Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INTENDENT

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Intendent

Kod: 515102

Synteza: Odpowiada za wyposażenie i zaopatrzenie w sprzęt, meble, dywany, pościel i inne materiały niezbędne do eksploatacji różnych obiektów takich jak np.: budynki użyteczności publicznej, hotele, internaty, statki oraz zaopatrzenie w artykuły spożywcze dla potrzeb obiektów gastronomicznych.

Zadania zawodowe:

 • współpraca z użytkownikami obiektu w utrzymaniu porządku, funkcjonalności, czystości i estetycznego wyglądu pomieszczeń;
 • nadzór nad pracą personelu gospodarczego, dozorców, szatniarzy;
 • nadzór nad przygotowaniem sal na konferencje, pomieszczeń do kwaterowania gości , sal do konsumpcj itp.;
 • prowadzenie zaplecza magazynowego środków nietrwałych i artykułów spożywczych;
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji;
 • kierowanie do remontu uszkodzonego sprzętu;
 • planowanie wydatków i zakupów i realizacja zaopatrzenia;
 • udział w pracach komisji inwentaryzacyjnych i likwidacyjnych;
 • ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mu mienie.

Intendent

zł45.00Cena