Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSTRUMENTALISTA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Instrumentalista

Kod: 265201

Synteza: Wykonuje utwory muzyczne na jednym lub kilku instrumentach muzycznych (pianino, skrzypce, wiolonczela, harfa, trąbka, saksofon, akordeon itd.), solo lub jako członek zespołu muzyków, podczas przedsięwzięć artystycznych, prezentowanych publiczności w sposób bezpośredni lub rejestrowany na różnego rodzaju nośnikach dźwięku i obrazu; bierze udział w nagraniach utworów muzycznych jako solista lub członek zespołu w warunkach studyjnych dla celów fonograficznych.

Zadania zawodowe:

 • strojenie instrumentu do gry lub korzystanie z pomocy specjalistów stroicieli i korektorów w zależności od rodzaju instrumentu;
 • odczytywanie zapisu nutowego utworów muzycznych podczas gry na instrumencie lub odtwarzanie z pamięci, jeśli wymaga tego rodzaj występu;
 • stałe utrzymywanie sprawności technicznej gry na instrumencie dzięki wykonywaniu ćwiczeń specjalistycznych dla danego instrumentu;
 • ćwiczenie umiejętności gry solowej i zespołowej we współpracy z innymi muzykami;
 • stałe rozszerzanie repertuaru utworów różnych epok i stylów muzycznych, rozwijanie artystycznego wyrazu w wykonywaniu dzieł;
 • udział w próbach do występów artystycznych solowych i zespołowych pod kierunkiem dyrygenta lub reżysera, zależnie od rodzaju przedsięwzięcia artystycznego;
 • wykonywanie publiczne utworów muzycznych solo, w zespole artystycznym muzyków lub z udziałem artystów innych dyscyplin, w różnego rodzaju żywych prezentacjach artystycznych (przedstawienia operowe, teatralne, koncerty na estradzie, widowiska);
 • udział w próbach i nagraniach utworów muzycznych jako solista lub członek zespołu w warunkach studyjnych dla celów fonograficznych;
 • udział w przedsięwzięciach muzycznych i artystycznych rejestrowanych na potrzeby radia i telewizji w przekazie bezpośrednim i do późniejszego odtwarzania.

Instrumentalista

zł45.00Cena