Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSTRUKTOR TECHNIKI JAZDY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Instruktor techniki jazdy

Kod: 516501

Synteza: Prowadzi zajęcia mające na celu uzyskiwanie przez kursantów uprawnień odpowiedniej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem lub doskonalenie umiejętności kierowania pojazdem; przekazuje kursantom informacje z zakresu poprawnej techniki kierowania pojazdem oraz przepisów ruchu drogowego.

Zadania zawodowe:

 • omawianie poprawnej techniki kierowania pojazdami oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego;
 • zapoznawanie uczestników kursów z zasadami działania i obsługi przyrządów sterujących w pojeździe;
 • zapoznawanie z urządzeniami mającymi wpływ na bezpieczeństwo jazdy;
 • przekazywanie informacji o technice jazdy pojazdem według określonych kategorii uprawnień do prowadzenia pojazdów;
 • uczenie operowania kołem kierownicy w skręcie szosowym i właściwego reagowania na poślizg kół;
 • uczenie techniki manewrowania pojazdem po wyznaczonej trasie;
 • uczenie praktyczne prawidłowej oceny trudności zachowań na drodze wynikających z różnych nawierzchni drogowych;
 • uczenie zależności pomiędzy techniką jazdy a zachowaniem się pojazdu;
 • uczenie praktyczne hamowania na prostym odcinku oraz na łuku drogi, torowiska pojazdem wyposażonym w system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania lub konwencjonalny układ hamulcowy (w różnych warunkach drogowych np. mokra lub oblodzona nawierzchnia);
 • uczenie jak wpływają nowoczesne systemy elektroniczne na wykonywane manewry i zachowanie się pojazdu;
 • uświadamianie jakie znaczenie ma unikanie ryzyka drogowego, w tym przekazywanie informacji o konsekwencjach związanych z przecenianiem własnych umiejętności za kierownicą;
 • przekazywanie informacji jak prędkość jazdy wpływa na stopień trudności różnych sytuacji na drodze;
 • przekazywanie wiedzy i uczenie praktyczne na temat związku pomiędzy prędkością jazdy a czasem zaistnienia zdarzenia drogowego;
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych m.in. poprzez zdobywanie dodatkowych uprawnień instruktorskich lub egzaminatorskich;
 • przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Instruktor techniki jazdy

zł45.00Cena