Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSTRUKTOR TAŃCA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Instruktor tańca

Kod: 235502

Synteza: Instruktor tańca uczy różnych rodzajów tańca, np: klasycznego, towarzyskiego, ludowego, współczesnego, jazz, hip hop, street dance, baletu, opracowuje układy taneczne, dobiera odpowiedni rodzaj muzyki, współpracuje z choreografem.Głównym zadaniem Instruktora tańca jest projektowanie i organizowanie różnorodnych zajęć tanecznych. Instruktor tańca pracuje z osobami różnymi pod względem płci, wieku, stanu zdrowia i poziomu sprawności fizycznej. Instruktor tańca prowadzi swoją działalność zawodową w grupach składających się z osób indywidualnych lub zespołach (pary taneczne, formacje o określonej liczbie uczestników na zajęciach). Podstawą pracy są kontakty z ludźmi. Objaśnienia prowadzącego wspomagane prawidłowym pokazem pozwalają uczestnikom łatwiej zrozumieć i opanować różne figury taneczne. Wzajemne kontakty powinny być kształtowane na zasadach pełnej dobrowolności, wspólnoty zainteresowań, bezkonfliktowości i wzajemnego poszanowania. Zadaniem, jakie często pojawia się, jest też konieczność przekonania osób uczestniczących w zajęciach do zmiany dotychczasowych zachowań i nawyków ruchowych.

Zadania zawodowe:

 • przestrzeganie zasad, przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w organizacji zajęć tanecznych;
 • rozpoznawanie i identyfikowanie zainteresowań i tradycji kulturalnych środowiska lokalnego;
 • organizowanie, opracowywanie i reklamowanie informacji o zajęciach tanecznych;
 • opracowywanie programów i scenariuszy zajęć tanecznych;
 • organizowanie zajęć tanecznych pod względem infrastruktury, logistyki, założeń metodologicznych;
 • przygotowywanie materiałów repertuarowych, sprzętu technicznego oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć;
 • dobieranie odpowiedniej muzyki do rodzaju tańca;
 • nauczanie techniki tanecznej i zachowania sprawności ruchowej;
 • przygotowywanie zespołu do występów, konkursów itp.;
 • prowadzenie dokumentacji zajęć.

Instruktor tańca

zł45.00Cena