Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSTRUKTOR SZTUKI WALKI

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Instruktor sztuki walki

Kod: 342309

Synteza: Prowadzi ćwiczenia, treningi i zajęcia instruktażowe w określonych sztukach walki lub ich specjalnościach o azjatyckim rodowodzie takich jak: aikido, ju-jitsu, taekwon-do, judo, kyokushin, oyama karate, karate tsunami, kick-boxing;przekazuje wiedzę o skutecznych technikach strategii i zasadach stylu określonej sztuki walki;uczy skuteczności w walce realnej - w samoobronie.

Zadania zawodowe:

 • opracowanie programu i metodyki nauczania wybranej sztuki walki;
 • selekcja uczestników zajęć w sztukach walki;
 • wyposażenie zawodników, trenerów, instruktorów oraz sędziów w symboliczne akcesoria określonej sztuki walki;
 • przygotowanie zawodników i uczestników do ćwiczeń i treningów w określonej sztuce walki;
 • przygotowywanie urządzeń i sprzętu sportowego do zajęć;
 • przygotowywanie różnych pomocy dydaktycznych do zajęć;
 • wpajanie uczestnikom zajęć zasad etycznych sztuki walki takich jak: indywidualny rozwój przez działanie, wola i dyscyplina wewnętrzna, autorefleksja i systematyczność;
 • prowadzenie instruktażu w sportach sztuki walki takich jak: aikido, ju-jitsu, taekwon-do, judo, kyokushin, oyama karate, karate tsunami, kick-boxing;
 • prowadzenie treningów i ćwiczeń w wybranej sztuce walki - prezentacja układów i technik walki;
 • przygotowywanie uczestników zajęć do osiągania kolejnych stopni zaawansowania umiejętności (np. kolorowych pasów symbolizujących rozwój i postęp);
 • przeprowadzanie egzaminów oceniających umiejętności zawodników;
 • organizowanie i udział w zawodach, olimpiadach i innych imprezach sportowych prezentujących wybraną sztukę walki;
 • udział w różnorodnych konsultacjach, wykładach i seminariach organizowanych przez trenerów lub szefów ośrodków sztuk walki;
 • współpraca z lekarzem sportowym w celu zapewnienia opieki medycznej uczestnikom zajęć;
 • udział w imprezach integracyjnych, maratonach, zawodach i eventach prezentujących sztuki walki;
 • stałe podnoszenie swoich umiejętności instruktorskich;
 • uczestnictwo w obozach sportowych i szkoleniowych;
 • promowanie i upowszechnianie w społeczeństwie dalekowschodnich sztuk walki;
 • przestrzeganie uregulowań prawnych związanych z prowadzeniem treningów w określonej sztuce walki.

Instruktor sztuki walki

zł45.00Cena