Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSTRUKTOR STRZAŁOWY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Instruktor strzałowy

Kod: 754203

Synteza: Zajmuje się wykonywaniem robót strzałowych; odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa ludzi i przestrzeni w procesie realizacji robót strzałowych zgodnie z obowiązującymi przepisami php oraz technikami strzelniczymi.

Zadania zawodowe:

 • wykonywanie robót strzałowych w ruchu zakładów górniczych z zachowaniem bezpieczeństwa pracy oraz zgodnie z przepisami z zakresu techniki strzelniczej, gospodarki środkami strzałowymi i zasadami bhp przy robotach strzałowych;
 • wykonywanie robót strzałowych wykorzystując wiedzę na temat materiałów wybuchowych, środków inicjujących oraz sprzętu strzałowego;
 • określanie siły i rodzaju wymaganego ładunku wybuchowego;
 • zaznaczanie miejsc i liczby wierconych otworów;
 • wydawanie instrukcji dotyczących głębokości i umiejscowienia otworów wiertniczych;
 • dokonywanie oględzin otworów w celu ustalenia wielkości, typu i lokalizacji potrzebnego ładunku wybuchowego;
 • kontrolowanie przestrzeni rażenia materiału wybuchowego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz technikami strzelniczymi;
 • sygnalizowanie pracownikom konieczności opuszczenia zagrożonego terenu;
 • rozpoznawanie zagrożeń i przeciwdziałanie im przed przystąpieniem do wykonywania robót strzałowych;
 • nadzorowanie prawidłowego wykonywania robót strzałowych przez innych współpracowników.

Instruktor strzałowy

zł45.00Cena