Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSTRUKTOR SPORTU

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Instruktor sportu

Kod: 342201

Synteza: Samodzielnie, w zespole lub na zlecenie trenera prowadzi ćwiczenia i treningi na szczeblu podstawowym w określonej dyscyplinie i konkurencji sportu, w celu ogólnego i specjalistycznego usprawnienia ruchowego podopiecznych zawodników.

Zadania zawodowe:

 • pozyskiwanie zawodników sportowych, głównie ze środowisk młodzieży szkolnej, i ich adaptacja do warunków szkolenia sportowego;
 • dokonywanie wstępnej selekcji w celu wyboru zawodników o najwyższych predyspozycjach psychofizycznych do uprawiania sportu;
 • organizowanie różnych form zajęć ogólnie i szczegółowo usprawniających;
 • samodzielne lub pod kierunkiem trenera prowadzenie zajęć treningowych;
 • samodzielne lub z udziałem trenera branie udziału w zawodach sportowych i wykonywanie zadań z tym związanych;
 • branie udziału w różnorodnych konsultacjach, wykładach i seminariach organizowanych przez trenerów lub szefów szkolenia sportowego;
 • przygotowywanie zajęć dydaktycznych (m.in. osnów lekcyjnych);
 • przygotowywanie urządzeń i sprzętu sportowego do zajęć;
 • przygotowywanie różnych pomocy dydaktycznych do zajęć;
 • współpraca z lekarzem sportowym w celu zapewnienia opieki medycznej podopiecznym zawodnikom;
 • współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowawczych;
 • przeciwdziałanie wszelkim formom niedozwolonego dopingu, szczególnie farmakologicznego.

Instruktor sportu

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45