Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSTRUKTOR SPORTÓW SIŁOWYCH

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Instruktor sportów siłowych

Kod: 342307

Synteza: Instruktor sportów siłowych planuje, prowadzi i nadzoruje ćwiczenia fizyczne o zróżnicowanej intensywności i zaawansowaniu technicznym.Instruktor sportów siłowych jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest pomoc klientom w realizacji zajęć fizycznych. Na podstawie wywiadu oraz oceny indywidualnych predyspozycji fizycznych klienta (cechy motoryczne, ograniczenia ruchowe i przebyte kontuzje) instruktor definiuje cele treningowe, układa program treningowy i żywieniowy oraz asystuje w trakcie zajęć siłowych. Instruktor, mając na uwadze dostępność sprzętu i frekwencję na sali treningowej, pomaga klientowi w doborze odpowiednich środków treningowych oraz planuje cykle treningowe. Podczas wykonywania ćwiczeń instruktor asekuruje i zapewnienia bezpieczeństwo klienta.

Zadania zawodowe:

  • przeprowadzanie wywiadu z klientem w celu opracowania planu treningowego;
  • prowadzenie dokumentacji treningów i przygotowywanie planów treningowych;
  • przeprowadzanie treningów indywidualnych za pomocą dostępnych maszyn i urządzeń treningowych;
  • układanie planów żywieniowych oraz suplementacji i diety;
  • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad BHP i ochrony ppoż.

Instruktor sportów siłowych

zł45.00Cena