Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSTRUKTOR RYTMIKI

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Instruktor rytmiki

Kod: 342306

Synteza: Prowadzi z dziećmi ćwiczenia muzyczno-ruchowe przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki, w celu wyrobienia u dzieci poczucia rytmu.

Zadania zawodowe:

 • układanie i prowadzenie ćwiczeń, zabaw, tematów rytmiczno-melodycznych przy akompaniamencie instrumentów perkusyjnych i innych, jak: pianino, gitara, flet prosty;
 • rozwijanie pamięci ruchowej dzieci, rozwijanie pamięci muzycznej i umiejętności uczenia się melodii przez nauczanie piosenek z repertuaru dziecięcego, dobieranie odpowiedniej muzyki do poszczególnych ćwiczeń, uczenie dzieci wyklaskiwania i wysłuchiwania rytmu każdej piosenki;
 • granie na instrumentach muzycznych perkusyjnych o określonej wysokości dźwięku (dzwonki chromatyczne) i nieokreślonej wysokości dźwięku (bębenek, trójkąt, tamburino, kastaniety) oraz innych: pianino, gitara, flet prosty;
 • wykorzystywanie instrumentarium Orffa;
 • posługiwanie się głosem o czystym brzmieniu;
 • opracowywanie interpretacji rytmicznych i muzycznych utworów dziecięcej literatury muzycznej;
 • odczytywanie zapisu nutowego utworu muzycznego głosem lub na instrumencie;
 • organizowanie i planowanie zabaw muzycznych i ruchowych, rozdzielanie ról i rekwizytów;
 • planowanie, wprowadzanie i kontrolowanie ćwiczeń na zmiany tempa, na zmiany rytmiczne;
 • wprowadzanie ćwiczeń uwzględniających rozróżnianie przez dzieci wysokości rejestru, różnicowanie tonacji "dur" i "moll", rozróżnianie zmian dynamicznych;
 • wprowadzanie ćwiczeń uspokajających, kończących zajęcia;
 • kształtowanie u dzieci umiejętności formowania koła, szeregu, rzędu oraz umiejętności rozplanowania przestrzeni, w czasie poruszania się w grupie lub indywidualnie (tzw. rysunek przestrzenny);
 • dokonywanie selekcji dzieci wybitnie uzdolnionych do dalszego kształcenia muzycznego.

Instruktor rytmiki

zł45.00Cena