Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Instruktor rekreacji ruchowej

Kod: 342305

Synteza: Instruktor rekreacji ruchowej prowadzi zajęcia ruchowe dla osób aktywnie spędzających wolny czas.Instruktor rekreacji ruchowej jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy instruktora rekreacji ruchowej jest prowadzenie zajęć ruchowych i promocja aktywnego stylu życia. Efektem jego pracy jest poprawa lub utrzymanie zdolności motorycznych uczestników zajęć, co pozytywnie wpływa na ich odprężenie, regenerację sił i usunięcie zmęczenia spowodowanego pracą zawodową. Instruktor rekreacji ruchowej prowadzi zajęcia rekreacyjne z osobami w różnym wieku, różnego stanu zdrowia oraz poziomu wydolności i sprawności fizycznej. Zajęcia prowadzone są w kilku dyscyplinach rekreacyjnych, np.: w gimnastyce, pływaniu, kulturystyce, jeździe konnej. Pracę charakteryzuje zestaw stałych czynności, dobieranych w zależności od poziomu zaawansowania, możliwości psychofizycznych i potrzeb uczestników zajęć.

Zadania zawodowe:

  • diagnozowanie możliwości psychomotorycznych uczestników zajęć;
  • dobieranie zajęć rekreacyjnych z uwzględnieniem umiejętności ruchowych oraz potrzeb uczestników;
  • planowanie zajęć rekreacyjnych;
  • prowadzenie specjalistycznych zajęć rekreacyjnych;
  • promowanie aktywnego stylu życia;
  • prowadzenie dokumentacji związanej z efektami i przebiegiem zajęć;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ergonomii oraz ochrony środowiska.

Instruktor rekreacji ruchowej

zł45.00Cena