Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSTRUKTOR NAUKI JAZDY

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Instruktor nauki jazdy

Kod: 516502

Synteza: Prowadzi naukę kierowania pojazdem silnikowym lub tramwajem dla określonej kategorii uprawnień - na kursach prowadzonych przez ośrodki szkolenia kierowców i motorniczych, w szkołach, w celu wykształcenia u słuchaczy (uczniów) umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub tramwajem w zakresie wymagań egzaminacyjnych.

Zadania zawodowe:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych na kursach programowych, kursach nauki kierowania pojazdem oraz kursach dokształcających dla określonej kategorii prawa jazdy (kat. A, B, C, D, E i T oraz trolejbusowej), ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawne opanowanie umiejętności w zakresie: rozmieszczenia przyrządów przeznaczonych do sterowania pojazdem, przygotowania się do jazdy, uruchamiania silnika, ruszania i zatrzymywania pojazdu, jazdy po prostej i łuku (do przodu i do tyłu) oraz zatrzymywania pojazdu w określonych miejscach, parkowania pojazdu, ruszania pod górę i zawracania na drodze o ograniczonej szerokości, jazdy w ruchu miejskim, jazdy w ruchu zamiejskim;
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach kształcących w zawodach o kierunku samochodowym, rolniczym itp. w zakresie kategorii A, B, C i T, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ww. umiejętności; 
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych na kursach dla motorniczych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na opanowanie umiejętności w zakresie: przygotowania wagonu (wagonów) tramwajowych do jazdy, uruchamiania wagonu, jazdy wstępnej po torze w zajezdni tramwajowej (ruszanie i zatrzymywanie), manewrowania, jazdy w ruchu miejskim;
  • prowadzenie zajęć zgodnie z wymogami współczesnej metodyki i z uwzględnieniem poziomu intelektualnego uczniów i słuchaczy;
  • zwracanie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo użytkowników dróg i pieszych podczas prowadzenia zajęć;
  • dbanie o prawidłowy stan techniczny pojazdów, na których prowadzone jest szkolenie;
  • poprawna eksploatacja i terminowe wykonywanie czynności kontrolno-obsługowych pojazdów używanych do nauki jazdy;
  • rygorystyczne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego podczas prowadzenia zajęć.

Instruktor nauki jazdy

zł45.00Cena