Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSTRUKTOR JAZDY KONNEJ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Instruktor jazdy konnej

Kod: 342303

Synteza: Instruktor jazdy konnej uczy jeździectwa oraz zajmuje się aktywizacją i rekreacją ruchową klientów.Instruktor jazdy konnej jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest nauczanie jeździectwa oraz popularyzowanie aktywności i rekreacji ruchowej klientów. Udziela instrukcji z zakresu postępowania z końmi i korzystania ze sprzętu, wyjaśnia i egzekwuje przestrzeganie zasad obowiązujących podczas jazdy konnej, przepisów jeździeckich i procedur bezpieczeństwa. Pomaga przy siodłaniu i rozsiodływaniu oraz czynnościach pielęgnacyjnych koni. W czasie zajęć zaleca ćwiczenia i zadania stosując odpowiednie metody dydaktyczne. Instruktor jazdy konnej odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo jeźdźców i koni, a w razie potrzeby udziela pomocy przedmedycznej. Do jego zadań należy ocena stanu psychofizycznego jeźdźców i koni oraz stanu technicznego sprzętu, pomoc przy czynnościach związanych z obsługą koni, prowadzenie dokumentacji usług.

Zadania zawodowe:

 • przygotowywanie harmonogramu zajęć jazdy konnej;
 • kontrolowanie stanu psychofizycznego konia;
 • sprawdzanie stanu technicznego sprzętu jeździeckiego pod względem bezpieczeństwa jeźdźców i koni;
 • udzielanie instruktażu i pomocy klientom w zakresie postępowania z końmi, korzystania ze sprzętu jeździeckiego;
 • udzielanie instruktażu i nadzorowanie przestrzegania zasad i przepisów jeździeckich oraz procedur bezpieczeństwa jeździeckiego;
 • nadzorowanie zajęć i weryfikowanie umiejętności, ocenianie postępów jeźdźca oraz w razie potrzeby udzielanie pomocy przedmedycznej;
 • zalecanie odpowiednich ćwiczeń w czasie zajęć;
 • prowadzenie dokumentacji usług;
 • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad BHP i ochrony ppoż.

Instruktor jazdy konnej

zł45.00Cena