Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSTRUKTOR AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego

Kod: 235501

Synteza: Samodzielnie organizuje grupy zainteresowanych sztuką oraz prowadzi z nimi zajęcia, polegające na przekazywaniu wiedzy o określonej dziedzinie sztuki oraz uczeniu ich technik niezbędnych do jej amatorskiego uprawiania.

Zadania zawodowe:

  • rozpoznawanie środowiska lokalnego pod kątem jego zainteresowań i tradycji kulturalnych;
  • opracowywanie i reklamowanie informacji o zapisach do zespołów (kółek) artystycznych oraz o warunkach uczestnictwa;
  • opracowywanie wspólnie z uczestnikami zajęć programu pracy zespołu (kółka);
  • przygotowywanie materiałów repertuarowych (tekstów, nut itp.), sprzętu technicznego oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć artystycznych z grupą;
  • przekazywanie uczestnikom wiedzy o uprawianej dyscyplinie artystycznej oraz technikach twórczości artystycznej, charakterystycznych dla tej dziedziny sztuki;
  • uczenie zasad współdziałania w grupie artystycznej, dyscypliny pracy zespołowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i posługiwania się sprzętem specjalistycznym;
  • uczenie zasad i technik przygotowywania wytworów lub widowisk do prezentacji publicznych oraz kierowanie tymi prezentacjami;
  • organizowanie dyskusji z uczestnikami zajęć nad osiągniętymi rezultatami artystycznymi, edukacyjnymi i wychowawczymi jako formy doskonalenia wiedzy i umiejętności artystycznych.

Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego

zł45.00Cena