Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSTRUKTOR AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego

Kod: 235501

Synteza: Samodzielnie organizuje grupy zainteresowanych sztuką oraz prowadzi z nimi zajęcia, polegające na przekazywaniu wiedzy o określonej dziedzinie sztuki oraz uczeniu ich technik niezbędnych do jej amatorskiego uprawiania.

Zadania zawodowe:

 • rozpoznawanie środowiska lokalnego pod kątem jego zainteresowań i tradycji kulturalnych;
 • opracowywanie i reklamowanie informacji o zapisach do zespołów (kółek) artystycznych oraz o warunkach uczestnictwa;
 • opracowywanie wspólnie z uczestnikami zajęć programu pracy zespołu (kółka);
 • przygotowywanie materiałów repertuarowych (tekstów, nut itp.), sprzętu technicznego oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć artystycznych z grupą;
 • przekazywanie uczestnikom wiedzy o uprawianej dyscyplinie artystycznej oraz technikach twórczości artystycznej, charakterystycznych dla tej dziedziny sztuki;
 • uczenie zasad współdziałania w grupie artystycznej, dyscypliny pracy zespołowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i posługiwania się sprzętem specjalistycznym;
 • uczenie zasad i technik przygotowywania wytworów lub widowisk do prezentacji publicznych oraz kierowanie tymi prezentacjami;
 • organizowanie dyskusji z uczestnikami zajęć nad osiągniętymi rezultatami artystycznymi, edukacyjnymi i wychowawczymi jako formy doskonalenia wiedzy i umiejętności artystycznych.

Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45