Instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

 

 • instrukcja elektroniczna do pobrania,
 • format pliku .pdf

 

Dokument zawiera instrukcje postępowania w przypadku:

 • krwotoku,
 • wstrząsu,
 • rany,
 • oparzenia,
 • odmrożenia,
 • złamania kości,
 • skręcenia/zwichnięcia,
 • wstrząśnienia mózgu,
 • połknięcia żrących substancji chemicznych,
 • zatrucia parami i gazami,
 • udaru cieplnego,
 • porażenia prądem elektrycznym,
 • omdlenia,
 • napadu drgawkowego (epilepsji).

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

zł16.00Cena