Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSTALATOR SYSTEMÓW TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Instalator systemów telewizji przemysłowej

Kod: 311404

Synteza: Odpowiada za prawidłową instalację systemów telewizji przemysłowej;zajmuje się serwisowaniem systemów telewizji przemysłowej oraz usuwaniem awarii działania systemu;przeprowadza analizę potrzeb w celu doboru optymalnych rozwiązań i przygotowaniem projektów instalacji telewizji przemysłowej.

Zadania zawodowe:

 • odbywanie spotkań z klientami w celu dokonania analizy potrzeb doboru optymalnych rozwiązań i przygotowania kosztorysu instalacji telewizji przemysłowej;
 • określanie funkcji oraz zastosowania urządzeń wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej i kablowej, telewizji dozorowej, urządzeń systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń, sieci komputerowych, sieci automatyki przemysłowej;
 • wykonywanie instalacji kablowej oraz połączeń elektrycznych zamontowanych urządzeń, w tym także sprawdzanie zgodności połączeń z dokumentacją;
 • wykonywanie instalacji SSWiN, KD;
 • wykonywanie instalacji oraz serwisowanie systemów telewizji przemysłowej: IP, HDcctv, analogowej itp.;
 • wykonywanie pomiarów parametrów instalacji systemów telewizji przemysłowej zgodnie z dokumentacją techniczną;
 • serwisowanie i konserwacja systemów telewizji przemysłowej;
 • wykonywanie okresowych przeglądów oraz konserwacji instalacji systemu telewizji przemysłowej;
 • lokalizowanie uszkodzeń i awarii instalacji systemu telewizji przemysłowej;
 • raportowanie w zakresie zrealizowanych instalacji i innych usług w zakresie obsługi systemu telewizji przemysłowej;
 • udzielanie wsparcia technicznego dla klientów oraz dla pracowników firmy.

Instalator systemów telewizji przemysłowej

zł45.00Cena