Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSTALATOR SYSTEMÓW ALARMOWYCH PRZECIWKRADZIEŻOWYCH

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Instalator systemów alarmowych przeciwkradzieżowych

Kod: 311403

Synteza: Odpowiada za prawidłową instalację systemów alarmowych przeciwkradzieżowych;zajmuje się serwisowaniem zainstalowanych systemów alarmowych;diagnozuje i usuwa awarie systemów alarmowych.

Zadania zawodowe:

 • instalowanie i konfigurowanie systemów alarmowych przeciwkradzieżowych, takich jak: systemy sygnalizacji włamania i napadu, systemy kontroli dostępu oraz systemów telewizji przemysłowej (SSWiN, SKD i CCTV);
 • programowanie systemów alarmowych przeciwkradzieżowych;
 • tworzenie i utrzymanie ewidencji zainstalowanych systemów alarmowych przeciwkradzieżowych;
 • formułowanie wskazań dla użytkownika systemów alarmowego przeciwkradzieżowego;
 • serwisowanie systemów alarmowych niskoprądowych;
 • dokonywanie okresowych przeglądów systemów alarmowych przeciwkradzieżowych poprzez kontrolowanie poprawności działania systemów na podstawie obserwacji ich pracy oraz wyników pomiarów;
 • przyjmowanie zgłoszeń i rozwiązywanie problemów w zakresie działania systemów alarmowych przeciwkradzieżowych;
 • lokalizowanie oraz usuwanie uszkodzeń podzespołów i sprzętu w ramach dokonywania naprawy usterek systemu alarmowego przeciwkradzieżowego;
 • określanie kodów błędów uruchamiania systemu alarmowego przeciwkradzieżowego;
 • diagnozowanie, usuwanie awarii i uszkodzeń oraz konserwacja systemów alarmowych przeciwkradzieżowych;
 • ocenianie stan technicznego systemów alarmowych przeciwkradzieżowych.

Instalator systemów alarmowych przeciwkradzieżowych

zł45.00Cena