Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSTALATOR SYSTEMÓW ALARMOWYCH

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Instalator systemów alarmowych

Kod: 311402

Synteza: Instalator systemów alarmowych wykonuje prace związane z opracowaniem projektu dokumentacji instalacji alarmowej, jej wykonaniem na obiekcie oraz uzbrojeniem danego systemu alarmowego.Instalator systemów alarmowych jest zawodem typowo usługowym w branży zabezpieczeń technicznych ochrony osób i mienia. Celem jego pracy jest wykonanie kompletnego systemu alarmowego na podstawie dokumentacji projektowej oraz uzgodnień z użytkownikiem. Instalator wyznacza trasy przewodów, układa przewody i kable, instaluje urządzenia i elementy wykonawcze, podłącza zasilanie do urządzeń oraz przewody do elementów systemu alarmowego. Programuje, uruchamia i testuje system alarmowy. Zapoznaje użytkownika z obsługą i działaniem systemu alarmowego. Nadzoruje prace instalacyjne podległych mu monterów. Tego rodzaju zabezpieczenia stają się już powszechne i stosuje się je nie tylko w sklepach, bankach, muzeach czy firmach, ale też w domach i mieszkaniach. Instalator systemów alarmowych może być zatrudniony w firmach ochroniarskich, zajmujących się profesjonalnym montażem systemów alarmowych, firmach zajmujących się konserwacją systemów zabezpieczeń oraz jako przedstawiciel handlowy w firmach produkujących sprzęt alarmowy. Instalatorów systemów alarmowych poszukują nie tylko przedsiębiorstwa polskie, ale również firmy zagraniczne.

Zadania zawodowe:

 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ergonomii, ochrony ppoż. i ochrony środowiska;
 • opracowywanie dokumentacji technicznej dla instalacji alarmowych;
 • wykonywanie dokumentacji kosztorysowej systemu alarmowego dla danego obiektu;
 • wykonywanie instalacji kablowej na podstawie dokumentacji technicznej;
 • montowanie i podłączanie urządzeń do instalacji kablowej;
 • wykonywanie pomiarów elektrycznych dla urządzeń i wykonanego okablowania w systemach alarmowych;
 • lokalizowanie i usuwanie usterek w systemach alarmowych;
 • programowanie systemów alarmowych;
 • współpracowanie z osobą administrującą (użytkownikiem) dotyczące zainstalowanych systemów alarmowych.

Instalator systemów alarmowych

zł45.00Cena