Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSPICJENT

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inspicjent

Kod: 343904

Synteza: Zajmuje się stroną organizacyjno-techniczną realizacji przedstawienia teatralnego, odpowiadając za stworzenie warunków do jego przygotowania oraz za prawidłowy przebieg spektaklu; kieruje pracą zespołu składającego się z brygadiera sceny, rekwizytora, akustyka, elektryka i pozostałej obsługi.

Zadania zawodowe:

 • dokładne zapoznawanie się z treścią sztuki powierzonej do prowadzenia;
 • wpisywanie do egzemplarza umownych znaków sygnalizujących wejścia i zejścia aktorów ze sceny, zmiany dekoracji, świateł, muzyki, efektów itp.;
 • zawiadamianie członków zespołu artystycznego o wszelkich zmianach i rozkładzie zajęć;
 • udział w próbach i przedstawieniach, zgodnie z rozkładem zajęć, koordynowanie pracy podległego zespołu obsługi sceny, w celu wykonania wszystkich czynności organizacyjno-technicznych niezbędnych dla prawidłowego przebiegu prób i przedstawień;
 • sprawdzanie i odnotowywanie w raporcie z próby lub z przedstawienia obecności osób niezbędnych dla przedstawienia;
 • sprawdzanie przybycia aktorów na przedstawienie, natychmiastowe zawiadamianie reżysera, asystenta reżysera i przedstawiciela dyrekcji o nieobecności aktora;
 • zawiadamianie członków zespołu artystycznego o dodatkowych próbach, zmianach w obsadzie, nagłych zastępstwach itp.;
 • podawanie sygnałów na rozpoczęcie przedstawienia i kolejnych aktów;
 • wykonywanie innych prac na polecenie reżysera, asystenta reżysera.

Inspicjent

zł45.00Cena