Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSPEKTOR SANITARNY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inspektor sanitarny

Kod: 325514

Synteza: Sprawuje nadzór i kontroluje realizację ustaw, uchwał i innych przepisów dotyczących ochrony i warunków higieny: środowiska, pracy w zakładach pracy, procesów nauczania i wychowania, wypoczynku i rekreacji, jakości żywności, żywienia, przedmiotów użytku, kosmetyków oraz warunków higieniczno-sanitarnych w placówkach ochrony zdrowia;zapobiega powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Zadania zawodowe:

 • kontrolowanie higieny środowiska, a zwłaszcza czystości powietrza atmosferycznego, gleby, wody i innych elementów środowiska;
 • kontrolowanie stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego oraz drogowego;
 • kontrolowanie warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, warunków żywienia zbiorowego;
 • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną żywności;
 • kontrolowanie warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, kosmetykami oraz innych wyrobów mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi;
 • kontrolowanie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;
 • kontrolowanie higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo - wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku oraz higieny procesów nauczania;
 • kontrolowanie przestrzegania przez osoby wprowadzające substancje lub preparaty chemiczne do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez użytkowników substancji lub preparatów chemicznych wynikających z przepisów o substancjach i preparatach chemicznych;
 • kontrolowanie przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii i przepisów Unii Europejskiej dotyczących prekursorów narkotykowych;
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej;
 • sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego;
 • prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, jeżeli ich występowanie ma charakter epidemiczny;
 • prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej.

Inspektor sanitarny

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45