Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inspektor ochrony przeciwpożarowej

Kod: 311214

Synteza: Nadzoruje przestrzeganie przez zakłady pracy, instytucje i firmy przepisów ochrony przeciwpożarowej; ustala przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów, uczestniczy w dochodzeniach dotyczących przyczyn pożaru; przygotowuje analizy dotyczące ochrony przeciwpożarowej w zakładzie oraz wnioskuje o usunięcie zagrożeń pożarowych; uczestniczy w odbiorach technicznych nowych obiektów pod kątem ochrony przeciwpożarowej; prowadzi szkolenia z ochrony przeciwpożarowej dla nowo przyjętych pracowników.

Zadania zawodowe:

  • sprawdzanie i analizowanie sprawności działania automatycznych zabezpieczeń ppoż., alarmowych oraz wykrywających inne lokalne zagrożenie;
  • przygotowywanie informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w kontrolowanym zakładzie, instytucji, firmie;
  • wstrzymywanie pracy maszyn i urządzeń technicznych w razie bezpośredniego zagrożenia pożarem życia lub zdrowia pracowników;
  • udział w dochodzeniach i badaniach przyczyn pożaru i opracowywanie dokumentacji oraz wniosków dotyczących przyczyn i okoliczności wystąpienia pożaru;
  • prowadzenie szkoleń w zakresie obowiązujących zasad i przepisów ochrony przeciwpożarowej, popularyzacja zagadnień ochrony przeciwpożarowej;
  • prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu bhp dla nowo przyjętych pracowników;
  • posługiwanie się komputerem i przygotowywanie informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w kontrolowanym zakładzie, instytucji, firmie;
  • wnioskowanie o nagrody lub kary dla pracowników za przestrzeganie lub nieprzestrzeganie zasad ochrony przeciwpożarowej.

Inspektor ochrony przeciwpożarowej

zł45.00Cena