Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inspektor ochrony środowiska

Kod: 325504

Synteza: Kontroluje realizację ustaw, uchwał i innych przepisów dotyczących ochrony środowiska i dziedzin pokrewnych;. wykonuje zadania z zakresu utrzymania ładu środowiska.

Zadania zawodowe:

 • kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przez te podmioty ochrony środowiska;
 • nadzór nad przestrzeganiem uzgodnionych procedur w zakresie ochrony środowiska i planowania przestrzennego;
 • wdrażanie nowych regulacji prawnych do działań samorządów lub administracji państwowej;
 • pełnienie funkcji mediatora w sprawach konfliktowych pomiędzy społeczeństwem, organizacjami ekologicznymi a administracją w sprawach dotyczących środowiska;
 • współpraca z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi;
 • przeprowadzanie audytu ekologicznego i wydawanie certyfikatów ekologicznych;
 • wykonywanie zadań zleconych przez najwyższe organy ochrony środowiska w kraju;
 • wykonywanie ekspertyz z zakresu planowania przestrzennego, strategii ochrony zasobów środowiska, edukacji ekologicznej, ekobiznesu, zarządzania środowiskiem oraz zasobami naturalnymi;
 • pełnienie funkcji edukatora ekologicznego.

Inspektor ochrony środowiska

zł45.00Cena