Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSPEKTOR OBRONY CYWILNEJ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inspektor obrony cywilnej

Kod: 325513

Synteza: Planuje i organizuje szkolenie ludności i załóg zakładów pracy w zakresie ratownictwa medycznego, działań przeciwpożarowych oraz postępowania w przypadku klęsk żywiołowych, katastrof i napadu powietrznego; rejestruje członków obrony cywilnej i przydziela im zadania w przypadku zaistnienia wymienionych zdarzeń.

Zadania zawodowe:

 • udział w przygotowywaniu planów osiągnięcia wyższej gotowości organów obrony cywilnej i jej służb, zwiększenia składu osobowego i rozszerzenia działalności organów wykonawczych obrony cywilnej;
 • udział w przygotowywaniu planów ukrycia ludności w budowlach ochronnych;
 • przygotowywanie planów zaopatrzenia załóg zakładów pracy i ludności w indywidualne środki ochrony przed skażeniem;
 • przygotowywanie zestawień prognozowanych skutków napadów powietrznych oraz ustalanie możliwości pracy zespołów ratowniczych w rejonach działania;
 • przygotowywanie planów udziału formacji samoobrony w działaniach ratunkowych (zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof);
 • organizowanie i przeprowadzanie ćwiczeń oddziałów obrony cywilnej w symulowanych warunkach zagrożeń;
 • opracowywanie planów rozśrodkowania i ewakuacji ludności;
 • opracowywanie planów zabezpieczenia zakładów pracy oraz ochrony dóbr materialnych i kultury przed zniszczeniem;
 • organizacja i prowadzenie szkoleń teoretycznych w zakresie obrony cywilnej dla kadry kierowniczej i członków formacji O.C.;
 • planowanie zabezpieczenia technicznego - transportu, materiałów pędnych i narzędzi, wyposażenia, bazy żywieniowej itp. dla różnych wariantów zagrożeń;
 • sporządzanie sprawozdań z planowania, szkolenia i ćwiczeń.

Inspektor obrony cywilnej

zł45.00Cena