Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INSPEKTOR NADZORU BANKOWEGO

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inspektor nadzoru bankowego

Kod: 242210

Synteza: Podejmuje czynności kontrolne w bankach, m.in. bada wyniki ekonomiczne banków, zgodność prowadzonych operacji z obowiązującymi przepisami, dokonuje oceny sytuacji finansowej banków.

Zadania zawodowe:

 • badanie wypłacalności, płynności płatniczej i wyników ekonomicznych banków;
 • badanie zgodności udzielanych kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • badanie zabezpieczenia i terminowości spłaty kredytów i pożyczek pieniężnych;
 • badanie stosowanego oprocentowania kredytów i pożyczek oraz rachunków bankowych;
 • dokonywanie oceny sytuacji finansowej banków;
 • sporządzanie raportów i sprawozdań z przeprowadzonych czynności kontrolnych.

Inspektor nadzoru bankowego

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45